Hyppää sisältöön

2Energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen huomioiminen rakentamisessa

Eteneminen

Aikataulussa
 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva

Kuvaus

Uudis- ja peruskorjaus kohteissa hyödynnetään RTS-ympäristöluokituksen mallia ja/tai asetetaan tavoitetasot hankkeittain. Energiatehokkuus ja ekologisuus otetaan huomioon jo tarveselvitysvaiheessa ja viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa mm. lämmöntalteenoton, lämpöpumppujärjestelmien, aurinkosähköjärjestelmien hyödyntämisen selvittämisen sekä energialuokan ja RTS-esiselvityksen muodossa. Pyritään jokaiseen hankkeeseen ottamaan mukaan hiilijalanjälkilaskelmat


Hankkeen kulku:

Tarveselvitys->Hankesuunnitelma->ehdotus- ja toteutussuunnittelu->toteutus->käyttöönotto

Virallinen kuvaus

Kunnan uudis ja korjausrakentamisessa huomioidaan energiatehokkuus, Julkisten rakennushankkeiden hiilijalanjälki arvioidaan ja huomioidaan

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä31.12.2025

  Uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelma

  Laaditaan Uimahallin tarveselvityksen pohjalta hankesuunnitelma. Tämä on siirtynyt eteenpäin

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2024

  Kaupunginteatterin hankesuunnitelma

  Laaditaan tarveselvityksen pohjalta kaupunginteatterin hankesuunnitelma. Hankesuunnittelijaksi on valittu A-insinöörit. Hankesuunnittelun sopimus allekirjoitettu ja hankesuunnittelu käynnistynyt 09/2022. Hankesuunnitelma on valmistunut poliittiseen käsittelyyn. Hankesuunnitelma käsitellään syksyllä 2023, kun talouden tasapainotustyö on päättynyt.

 • Tehtävä31.7.2025

  Sorrilan yhtenäiskoulu, rakentaminen

  Hankintapäätös on saanut lainvoiman. Suunnittelu käynnistetty ja rakentaminen käynnistyy 2.1.2023 valmistelevilla töillä.

  Rakennuslupa on saanut lainvoiman 7.4.2023

 • Tehtävä30.6.2026

  Jäähalli Wareenan kylmäkontin ja mahdollisen tekojään hankesuunnitelma

  Laaditaan hankesuunnitelma Wareenan kylmäkontin uusinnasta ja mahdollisen tekojään rakentamisesta. Hankesuunnitelman pohjalta voidaan kilpailuttaa ST tai KVR urakkana halutun mukainen toteutuslaajuus.

  Hankesuunnitelman sisältö:

  Vaihtoehdot jotka tulee selvittää

  1. Uusitaan jäähallin kylmäkontti palvelemaan jäähallin toimintaa
  2. Uusitaan jäähallin kylmäkontti ja varaudutaan laitteistossa ulkotekojään lisäämiseen myöhemmin, jonka laajuus 1800m2
  3. Uusitaan jäähallin kylmäkontti ja varaudutaan laitteistossa ulkotekojään lisäämiseen myöhemmin, jonka laajuus 3500m2
  4. Uusitaan jäähallin kylmäkontti ja rakennetaan ulkotekojään, jonka laajuus 1800m2
  5. Uusitaan jäähallin kylmäkontti ja rakennetaan ulkotekojään, jonka laajuus 3500m2

  Kaikissa vaihtoehdoissa tulee esittää perusratkaisu ja sen vaatimukset sekä tavoitteet, joiden pohjalta hanke voidaan kilpailuttaa ja tarjoukset ovat vertailtavissa.

  Kaikkiin tarkasteltavissa vaihtoehdoissa tulee lisäksi huomioida ja selvittää

  1. Investointi ja elinkaarikustannus 10 ja 25 vuoden ajalta. Ratkaisun tulee olla kokonaistaloudellinen ja energiatehokas. Valkeakosken kaupunki on HINKU-kunta ja KETS-sopimuksen alainen toimija. Selvityksessä tulee huomioida myös eri kylmäaineilla tehtäviä toteutuksia ja niiden kustannuksia, jotta valittu ratkaisu on kokonaistaloudellisesti kaupungille edullisin. Hankinnan rahoituksellisia, leasing tai muita vastaavia järjestelyjä ei suunnitelmassa tarvitse huomoida.
  2. Ottaa huomioon erilaiset mahdollisuudet lämmöntalteenoton maksimoimiseksi. Paikallinen energialaitos on ilmaissut kiinnostuksen lauhdelämmön käyttöön, minkä lisäksi tutkitaan muut mahdollisuudet hukkalämmön käytölle rakennuksessa. Nykyisellään lauhdettahan käytetään hallin iv-koneeseen TK-1 ja lämpimän käyttöveden tekoon, joten mahdolliset muutokset näihin tulee huomioida.
  3. Jäähalli wareenan taloautomaatio on uusittu 2022 Schneider Electric Struxureware automaatio järjestelmään, mihin suunniteltu laitteisto tulee olla yhteensopiva
  4. Huomioidaan muut tarveselvityksessä esitetyt muutos sekä selvitys tarpeet
  5. Huomioida ja kasata Hankesuunnitelmaan kokonaiskuva nykytilanteesta esimerkiksi https://jaahalliportaali.fi/files/jaahalliportaali_handbook.pdf löytyvän "Jäähallien energiatehokkuuden parantaminen" asiakirjan avulla.

  Siirtynyt eteenpäin

Mitä on tehty?

 • Tehty05.09.2022

  Uimahallin peruskorjauksen tarveselvitys

  Laaditaan Uimahallin peruskorjauksen tarveselvitys.

  Kaupunginhallitus hyväksynyt tarveselvityksen 5.9.2022 §235

  Siirtynyt eteenpäin

 • Tehty27.06.2022

  Eteläinen yhtenäiskoulu hankesuunnittelu

  Laaditaan hyväksytyn Tarveselvityksen pohjalta hankesuunnitelma KVR-urakkamuotona toteutettavasta 850 oppilaan yhtenäiskoulusta Sorrilan koulun tontille.


  Koulu on toiminut Vihreän lipun kouluna ja kestävä kehitys kantavana teemana. Hankkeeseen asetetaan ympäristöluokitus. Ympäristöluokituksen RTS-tavoitetaso 4.

  Hankesuunnitelma hyväksytty Kaupunginvaltuustossa 27.6.2022 §58

 • Tehty09.05.2022

  Kaupunginteatterin saneeuras, tarveselvitys

  Kaupunginhallitus hyväksynyt tarveselvityksen

 • Tehty10.05.2021

  Eteläinen yhtenäiskoulu tarveselvitys

  Rakennushankkeen käyttäjien tarpeet ja toiveet selvitetty. Lähtökohtina kaupungin strategiset tavoitteet ja toiminnoille asetetut kehittämis- ja tehostamisvaatimukset.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Petri Riiheläinen
  Petri Riiheläinen
  Toimitilapäällikkö
  Toimitilapalvelut
Tietoja päivitetty 01.07.2024