Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis

Kuvaus

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hanke 2019

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämössä kotitaloudet kokeilivat, mitä yhden maapallon kokoinen elämä tarkoittaisi käytännössä. Valkeakosken kiihdyttämö oli osa kansainvälistä Sustainable Lifestyles Accelerator (SLA) -hanketta, jolla vauhditetaan muutosta vähähiiliseen elämäntapaan.

Osallistujille laskettiin kiihdyttämön alussa hiili- ja materiaalijalanjäljet, minkä jälkeen he suunnittelivat työpajassa erilaisia kestävän elämän tekoja ja laativat kotitalouskohtaisen hiilijalanjäljen tiekartan vuoteen 2030 saakka. Tiekartan tavoitteena on saavuttaa kestävä, 2,5 hiilidioksidiekvivalenttitonnin kokoinen hiilijalanjälki. Tämän jälkeen osallistujat kokeilivat valitsemiaan tekoja käytännössä kuukauden mittaisella kokeilujaksolla.

Kokeilujakson jälkeen osallistujille laskettiin heidän kokeilemiensa tekojen vaikutus hiilijalanjälkeen. Lopuksi osallistujien kanssa keskusteltiin tuloksista, kokeilujakson kokemuksista ja motivaatiosta jatkaa kestäviä elämäntapoja tulevaisuudessa. Lisäksi kiihdyttämössä tehtiin yhteistyötä yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa, joiden kautta osallistujat saivat käyttöönsä erilaisia kestäviä elämäntapoja tukevia tarjouksia.

Valkeakoskella kestävien elämäntapojen kiihdyttämöön osallistui syksyllä 2019 viisi kotitaloutta, joiden keskimääräinen hiilijalanjälki oli lähtötilanteessa 6,4 t CO 2 e/hlö/v. Kokeilujaksolla hiilijalanjäljet laskivat keskimäärin 16 %. Vuoden 2030 tiekarttojen suunnitelmissa päästiin keskimäärin 49 % vähennykseen hiilijalanjäljessä. Tiekartoille valitut ja kokeilujaksolla kokeillut teot liittyivät eri elämän osa-alueisiin: elintarvikkeisiin, asumiseen, arkiliikkumiseen, matkustamiseen ja vapaa-aikaan sekä tavaroihin ja muuhun kulutukseen. Mikäli jokainen Valkeakosken asukas pudottaisi hiilijalanjälkeään saman verran, saataisiin vuoteen 2030 mennessä yhteensä 54 000 hiilidioksiditonnin vuosittaiset päästövähennykset.

Kokeilujen tavoitteena oli havainnollistaa kotitalouksille, millainen merkitys arkisilla teoilla on omanelämäntavan hiilijalanjälkeen, sekä auttaa kuntia havaitsemaan, mitkä seikat ovat kestävien elämäntapojen toteutuksen esteenä. Työpajoissa kokeilijat saivat esittää toiveita julkiselle ja yksityiselle sektorille asioista, jotka auttaisivat heitä toimimaan kestävämmin omassa arjessaan.

Julkiselle sektorille esitetyissä toiveissa korostuivat liikenteen ja asumisen osa-alueet, joissa toivottiin erityisesti julkisen liikenteen yhteyksien parantamista, biokaasuautojen tankkausasemia sekä tukea aurinkoenergian hyödyntämiseen. Kiihdyttämössä saatuja tuloksia hyödynnetään kaupungin ilmastotyössä ja asukkaiden aktivoimisessa.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

20.8.2019 → 16.3.2020

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Ida Salminen
  Ida Salminen
  Johtava ympäristötarkastaja
  Valkeakosken kaupunki
Tietoja päivitetty 31.05.2022