Hyppää sisältöön

Eteneminen

 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Valmis
Valmis

Kuvaus

ELY-keskuksen kartoittamien potentiaalisten Metso-kohteiden omistajien informointi suojelumahdollisuuksista.

Monimuotoiset metsät tuottavat ekosysteemipalveluja, joiden merkitys on elintärkeä ruuan, ravinteiden kierron, pölytyksen, puhtaan juomaveden, tulvien torjunnan, raaka-aineiden ja lääkkeiden saannin, hiilinielujen, puhtaan hengitysilman sekä virkistäytymisen ja terveyden kannalta. Metsillä on tärkeä rooli myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Monimuotoinen metsä kestää ilmastonmuutoksen aiheuttamia tuhoja yksipuolisesti kasvatettua metsää paremmin.

Lue lisää

Tehtävät

Mitä on tehty?

 • Tehty31.12.2022

  Vuonna 2022 suojellut alueet

  Yksityiset maanomistajat perustivat seitsemän uutta luonnonsuojelualuetta Valkeakoskelle vuonna 2022

  Yhteensä vuonna 2022 suojeltua pinta-alaa on 53,75 ha. Suojelluilla alueilla on monimuotoisuudelle merkityksellistä lehtoa, kangasmetsää, runsaslahopuustoista kangasmetsää, vesistön rantametsää, reheviä korpilaikkuja ja pienvesien rehevää lähimetsää sekä suoaluetta.

  Alueet täydentävät ekologista verkostoa sekä turvaavat monimuotoisia metsäelinympäristöjä.

Yhteenveto ja yhteystiedot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Ida Salminen

  Ida Salminen

  Johtava ympäristötarkastaja

  Valkeakosken kaupunki

Tietoja päivitetty 05.01.2023

Miten tämä toimenpide vaikuttaa tavoitteeseen?