Hyppää sisältöön

Eteneminen

Ei aloitettu
 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva

Kuvaus

Kaduille ja muille umpipinnoille kertyvän sadeveden käsittelyssä hyödynnetään luonnonmukaisia ratkaisuita, kuten viherpainanteita, suodatuskenttiä tai hulevesikosteikkoja.

Hulevesiratkaisuilla pienennetään tulvariskiä ja estetään kiintoaineksen, kuten roskan ja muiden epäpuhtauksien huuhtoutumista vesistöihin.

Erilaiset hulevesiratkaisut ovat osa kaupungin viherverkostoa. Ne monipuolistavat kaupunkiluontoa ja hyödyttävät monia kasvi- ja eläinlajeja. Ilmaston lämpenemisen myötä sademäärien on ennustettu lisääntyvän, mikä otetaan huomioon luonnonmukaisten hulevesiratkaisuiden lisäämisessä.

Virallinen kuvaus

Kaavoituksessa huomioidaan hulevesiratkaisujen tilatarve

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Vastuuorganisaatiot

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Sanna Nieminen
  Sanna Nieminen
  Maisemasuunnittelija
  Valkeakosken kaupunki
Tietoja päivitetty 27.02.2023