Hyppää sisältöön

Eteneminen

Aikataulussa
 • Idea
 • Päätetty käynnistää
 • Suunnittelu
 • Toteutus
 • Jatkuva

Kuvaus

Valkeakosken kaupunki kehittää pyöräilyn mahdollisuuksia yhdessä Akaan kaupungin kanssa. Molemmille kaupungeille on laadittu yhteistyöhankkeessa pyöräliikenteen edistämisohjelma ja sitä tukeva pyörämatkailun loppuraportti.

Pyöräliikenteen edistämisohjelmassa Valkeakoskelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

 1. Pyöräily on ympärivuotinen kulkutapa
 2. Polkupyörä on helpoin kulkutapavalinta
 3. Pyöräilyn pääreittien tulee olla sujuvia, jatkuvia ja turvallisia
 4. Pyöräpysäköinnin tulee olla turvallista paikasta riippumatta

Pyöräliikenteen edistämisohjelmassa Valkeakosken kaupungille on osoitettu useita konkreettisia toimenpiteitä:

 1. Hyväksytetään pyöräliikenteen edistämisohjelma päättäjillä
 2. Tavoite pyöräilykaupungista asetetaan osaksi kaupunkistrategiaa
 3. Pyöräilyn / pyöräliikenteen edistämisen toimenpiteet huomioidaan talousarviossa
 4. Selvitetään mahdollisuudet pyöräilykoordinaattorin/pyöräilyn vastuuhenkilön nimeämiseen
 5. Perustetaan yhteistyöfoorumi naapurikuntien ja ELY-keskuksen kanssa
 6. Laaditaan "Pyöräliikenteen ja pyöräilyn edistämisen sponsorit ja yrityskummit" -suunnitelma + kannustinrahat
 7. Tarkennetaan pyöräliikenteen pääverkkoa maankäytön kehityskuvaan
 8. Pyöräliikenteen pääverkko huomioidaan maankäytön suunnittelussa jokaisella kaava- ja hanketasolla
 9. Nykyisten pyöräilyä edistävien hankkeiden systemaattinen jatkaminen
 10. Pyöräilyn pääverkko ohjaa liikenne- ja katusuunnittelua
 11. Huomioidaan pyöräliikenne yhdyskuntatekniikan investointiohjelmissa
 12. Korjauksille ja pienparannuksille varataan oma budjetti
 13. Määritellään talvikunnossapidon taso
 14. Laaditaan viitoitus- ja opastussuunnitelma
 15. Laaditaan pyöräpysäköinnin suunnitelma ja periaatteet
 16. Kaupunkipyöräpalvelun toteutettavuusselvitys ja markkinavuoropuhelu
 17. Pyöräilyviestinnän suunnitelman laatiminen
 18. Pyöräilykarttojen päivitys ja laadinta
 19. Laaditaan toimintasuunnitelma, kuinka kaupunki näyttää työnantajana esimerkkiä pyöräilyn edistämisessä.

Toimenpiteestä riippuen vastuutahoksi on osoitettu kaupungin eri yksiköitä ja organisaatiotasoja.

Virallinen kuvaus

Valkeakosken ja Akaan pyöräliikenteen edistämisohjelma

Tehtävät

Mitä on tehtävä?

 • Tehtävä30.6.2023

  Hankitaan kevyen liikenteen liikennemäärämittareita, jolla pystytään seuraamaan pyöräliikenteen kehittymistä kyseisellä väylällä.

  Mittareiden sijoitus optimaalisiin paikkoihin keskustan sisääntuloväylille. Lopullinen määrä noin 3-5 kpl, joita hankitaan noin 1 kpl/vuosi. Mittareilla on myös kannustava vaikutus...

 • Tehtävä31.12.2023

  6. Laaditaan pyöräliikenteen ja pyöräilyn edistämisen sponsorit ja yrityskummit -suunnitelma

 • Tehtävä31.12.2023

  17. Laaditaan pyöräilyviestinnän suunnitelma

Mitä nyt tehdään?

 • Tehtävä31.12.2023

  4.-5. Pyöräkoordinaattoritoiminnan käynnistämisen hanke

  Hankkeen tavoitteena on käynnistää pyöräliikenteen koordinaattoritoiminta Valkeakoskella ja Akaassa ja tehdä siitä pysyvä pyöräliikenteen edistämiskeino kaupungeissa.

  Hanke käsittää kolme kokonaisuutta:

  • Pyöräliikenteen koordinaattoritoiminnan käynnistäminen Valkeakoskella ja Akaassa
  • Pyöräliikenteen viestinnän kehittäminen kaupungeissa
  • Yhteistyöfoorumin käynnistäminen naapurikuntien ja ELY-keskuksen kanssa

Mitä on tehty?

 • Tehty20.04.2022

  1. Hyväksytään pyöräliikenteen edistämisohjelma päättäjillä.

  Teknisen lautakunnan päätös 47 § / 2022, pvm. 20.4.2022

Yhteenveto ja yhteystiedot

Aikajänne

Jatkuva

Yhteyshenkilöt

 • Pääyhteyshenkilö Timo Lamminpää
  Timo Lamminpää
  Yhdyskuntatekniikan päällikkö
  Valkeakosken kaupunki
Tietoja päivitetty 24.04.2023